Fra redaktionen

Markerer Milepælene

Tidsskriftet Freedom. December 2017

Historien tager sin tid med at registrere betydningsfulde begivenheder, der udspiller sig langs tidslinjen af generationer. Med design og tryk, markerer vi som en civilisation, disse begivenheder på en kalender, som i sig selv er en genspejling af videnskab og teknologi, der i umindelige tider har informeret og fulgt menneskehedens fremskridt.

Scientologer rundt om i verden noterede året 2017 som en milepæl i den unge religions fortsatte missioner for at skabe en bedre verden for menneskeheden og for at fremme fredelige og produktive liv midt i kaosset.

Som disse sider demonstrerer – og som historierne bag dem belyser – har året markeret tiden gennem et trommeslag af bedrifter, der illustrerer, hvad der kan opnås gennem en dedikeret gruppe, hvis mål afspejler en vedvarende forpligtelse til teknologien fra Scientologys grundlægger L. Ron Hubbard.

Indvielser i nye byer i 2017 handlede ikke kun om Scientologys åndelige ekspansion, men om de humanitære programmer, der er et fundament for selve religion. Som det tydeligt kunne ses, var missionen for at sikre de religiøse og personlige friheder for alle scientologer en markant succes. Mens der stadig er udfordringer, var budskabet i 2017 at teknologien i Scientology virker for hele menneskeheden.

Det målrettede arbejde fra scientologer overalt i verden har forandret idéer og holdninger om menneskerettighederne og menneskelig lykke. Temaet for den forandring har gennem grader hjulpet med at føre en problemfyldt verden fra religiøs intolerance mod frihed, rummelighed, tværreligiøst samarbejde og moralkodekser for ansvarlige liv, hvilket markerer fremskridt i retning af en bedre civilisation.

Året 2017 vil også have en speciel plads i Kirkens historie, på grund af arbejdet fra de Frivillige Hjælpere, der er hovedpunktet i denne specialudgave på grund af deres yderst anerkendte reaktioner på de menneskelige lidelser, der blev forårsaget af naturkatastrofer.

Milepælene i 2017 under ledelse af David Miscavige, Bestyrelsesformanden for Religious Technology Center, inkluderer også den fulde anerkendelse af Scientology i Makedonien, Colombia og Mexico, idet regeringsledere officielt godkendte, hvad der altid har været sandt: at Scientology tjener både Mennesket og Menneskets ånd, i ånden af at opløfte begge.

– Redaktørerne