Topmøde om menneskerettigheder i FN 2017
INDVIRKNINGMedlemmerne af panelet og repræsentanter fra 64 lande tog fat i vigtige aspekter af menneskerettighederne og undervisning i menneskerettigheder i den ikoniske sal for Formynderskabsrådet i FN, hvor diskussioner i årenes løb har bidraget til historiske indsatser på menneskerettighedsområdet.

DE FORENEDE NATIONER

Menneskerettigheds­topmøde

Unge for Menneskerettigheder-topmøde 2017. Privilegeret adgang
PRIVILEGERET ADGANG Unge delegerede fra 42 lande træder ind i FN’s hovedkontor for det 14. årlige Internationale menneskerettigheds-topmøde.

På et tidspunkt, hvor en stor del af verden er plaget af en omfattende flygtningekrise, ekstremistisk vold og den farlige stigning af religiøs forfølgelse, fortsætter United for Menneskerettigheder med energisk at bekræfte og forsvare de grundlæggende menneskerettighedsværdier i dens stræben efter at indføre globale standarder for ligestilling i samfundet.

United for Menneskerettigheder, støttet af Scientology Kirken, samarbejder med myndigheder og NGO’er for at sprede bevidsthed om og implementering af principperne i De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 1948. Erklæringen, som er blevet oversat til over 500 sprog og dialekter, fortæller at folk overalt ikke kun har ret til deres menneskerettigheder uden forskelsbehandling af nogen art, men at deres rettigheder – til uddannelse, et arbejde og retfærdighed, for eksempel – er indbyrdes forbundne, indbyrdes afhængige og udelelige.

TAGER BLADET FRA MUNDEN
TAGER BLADET FRA MUNDEN Francis-Xaviers Kojo Sosu, repræsentant for Unge for Menneskerettigheder Afrika, henvender sig til delegerede og beklager sig over Afrikas krænkelser af menneskerettighederne.
ENHED I MANGFOLDIGHED
ENHED I MANGFOLDIGHED Topmødet bød på unge aktivister, der var blevet udvalgt for deres bedrifter med at forøge bevidstheden om menneskerettigheder.

Ved menneskerettigheds-topmødet i New York City, udvekslede YHRI-delegerede fra forskellige baggrunde med hinanden de bedste praksisser, de havde brugt, og erfaringer, de havde haft, med at undervise i menneskerettighederne i deres lokalsamfund. Udover at de hver især delte deres erfaring og oplevelser med hinanden, arbejdede de delegerede gensidigt sammen med højtstående embedsmænd fra lande, der rangerer fra Afghanistan, Bangladesh og Cuba til Frankrig, Irland og Italien. Embedsmændene delte deres egen rigdom af viden med de unge og gav dem en betydningsfuld international platform.

Den stiftende forkvinde for YHRI, Mary Shuttleworth, ledte ceremonierne ved topmødet, som omfattede paneler om det globale problem med menneskehandel, samt lederskabs- og samfundsaktivisme. Marisol Nichols, skuespillerinde og stifter af Stiftelsen for en Slaveri fri verden, en anti-menneskehandel almennyttig organisation, præsenterede de delegerede for en film om hendes hemmelige arbejde med at afsløre menneskehandel.

Tidligere præsident i Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, der vandt Nobels Fredsprisen i 1987 for sit arbejde med at hjælpe med at sætte en stopper for de central amerikanske borgerkrige, var topmødets hovedtaler. Shuttleworth overrakte YHRI’s Human Rights Hero Award til Sánchez.