Lederskab. Det er et kraftfuldt ord, der sammenfatter et fænomen af tro. Det omfatter tillid, definerer ansvar og er bygget på mål, en passion for tro, et engagement til almenvellet og en perception af, hvad der er forestående. Det er også, hvad der har defineret livet for den kirkelige leder af Scientology, David Miscavige. Han fører folk hen imod en mere fredelig, medfølende og opadgående civilisation – følger en sti, der først blev skabt af Scientologys grundlægger L. Ron Hubbard. Hvordan udviser man lederskaber? Sted og ord er ikke de ingredienser, der definerer ledere, men de kan være vejskilte, der indikerer det intense engagement fra folk, der kommanderer troskab – David Miscavige. I 2017 var de vejskilte udsmykket med bedrifter, gerninger, der kun kunne opnås af en sand leder.

I store træk, så afbildede David Miscaviges lederskab den fortsatte ekspansion af Scientology religionen, som i år blev kendetegnet af åbningen af nye kirker i otte større byer på fire kontinenter, af officielle erklæringer om religiøs anerkendelse i tre lande og af Kirkens hurtige respons på naturkatastrofer rundt om i verden.

Lederskab

Hvor kunne man finde David Miscavige i 2017, i gang med at skabe og inspirere denne religion? Året begyndte i Los Angeles, ved den årlige Scientology nytårsfest, og sluttede 12 måneder senere i Johannesburg, Sydafrika, med åbningen af en ny kirke, den 63. ”ideelle” kirke i et program, som David Miscavige havde lagt strategien for, udviklet og indført i hele verden.

Begrebet ”ideelle” Scientology kirker var en vision fra L. Ron Hubbard. Og implementeringen af disse ”ideelle” kirker er en hjørnesten i David Miscaviges lederskab. Hver kirke afspejler L. Ron Hubbards opdagelser og filosofier om menneskeheden og Scientology religionen som ”ideel” i ethvert henseende. Kirkerne skaber fristeder igennem hvilke, religionens åndelige og humanitære arbejde kan blomstre, og hvor den åndelige vækkelse af dens medlemmer kan finde sted. På samme tid udgør kirkerne omgivelser, hvor der kan skabes et fælles hjem i samfund rundt omkring i verden for alle, som søger en dybere forståelse af deres eget liv gennem religionen.

”Vi står for det, som L. Ron Hubbard skrev i en Scientologs Kodeks og i vores kirkes trosbekendelse.”

Mellem Los Angeles og Johannesburg – David Miscavige rejste gentagne gange over hele kloden, hvor han inspirerede scientologer, mødtes med humanitære ledere og bragte religionens åndelige og verdslige løsninger til samfund på alle kontinenter.

Auckland, New Zealand; San Fernando Valley, Californien; Miami, Florida; København, Danmark; om bord på Scientology skibet Freewinds i Caribien; Saint Hill Manor, West Sussex, England; Dublin, Irland; Birmingham, England; Amsterdam, Holland; Johannesburg, Sydafrika.

Staccato navneopråbet af byer var blot baggrunden for budskabet, med hvilket David Miscavige bød velkommen til, opløftede og vejledte scientologer og ikke-scientologer. Hans stemme, en kommanderende og inspirerende kraftig appel, talte til verden gennem taler, forsamlinger og simple meddelelser i hver by, han prydede.

I toner, der rangerede fra forståelse til triumf, fortalte David Miscavige scientologer, allierede og venner, myndigheder og humanitære ledere disse meddelelser:

”Vi er scientologer – og vi står for det, som L. Ron Hubbard skrev i En Scientologs Kodeks og i vores kirkes trosbekendelse. Dette bliver vores platform: Vi tror på menneskerettigheder. Vi tror på racelighed. Vi tror på frihed, evighed og menneskets værdighed.

”Og vi mener, at alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, farve eller tro. Og at menneskets sjæl har et menneskes rettigheder.” Og disse ting er ikke noget, som kan debatteres politisk. Faktisk er disse ting ukrænkelige.

”Uanset hvilken vej historiens vinde vil blæse, er vores platform urokkelig:

”Vi vil gå til verdens ende for at opnå vores mål – en verden uden vanvid, uden kriminelle og uden krig.

”Og vi bakker urokkeligt op om alle mennesker, der arbejder på at skabe denne bedre verden.

”For venlighed skabes kun gennem gensidig forståelse.”

”Og det er gennem denne, at man opnår fred og ægte frihed.”

Disse udsagn – en meget, meget lille brøkdel af mr. Miscaviges budskaber om håb og, ja, også advarsel – blev tegnet ind langs tidslinjen gennem det sidste år. De blev illustreret af kæmpe udviklinger undervejs, der blev gjort til virkelighed af det hårde arbejde og engagement fra tusinder af medlemmer af Kirken og deres menigheder.

Mellem disse enestående arrangementer, blev der fortalt en historie om den forsatte hurtigste ekspansion i kombination med det humanitære arbejde, der har hjulpet scientologer med at gøre en forskel i folks liv gennem verdens yngste og hurtigst voksende større religion.

De storslåede resultater, som Scientology skaber for masser af mennesker, resulterer i en vedvarende hyldest fra regeringer, ofte i form af en officiel anerkendelse. I 2017 blev David Miscaviges lederskab belønnet med en anerkendelse af Scientology kirken i Makedonien, Colombia og Mexico.

New Year’s event 2017

Hele Scientologys historie i 2017 er fyldt med gribende beretninger, der i deres fortælling, også fortæller om Kirkens stadig større mission – opfyldelsen af L. Ron Hubbards oplysende vision – og om arbejdet og engagementet, fra de personer, der i det forløbne år deltog i at bringe den vision tættere på at blive anerkendt.

”Menneskelig fremgang er mest i fare, hvor menneskerettigheder er fraværende: retten til demokrati, retten til asyl og retten til uddannelse.”

De succesfulde bedrifter fra de igangværende kampagner med at fremme menneskerettighederne i 2017 blev beskrevet af David Miscavige i løbet af året. Han henviste til den udfordring, som Hubbard præsenterede til religionen: ”Menneskelig fremgang er mest i fare, hvor menneskerettigheder er fraværende: retten til demokrati, retten til asyl og retten til uddannelse. Disse ting skal ikke leges med, og specielt nu, da IAS [International Association of Scientologists] kan kick starte en menneskerettighedsbevægelse hvor som helst på Jorden.”

Ordene David Miscavige ytrede, de steder, hvor han bragte sit budskab om velvilje – havde stor indvirkning på verden. Og det er en af de højeste grader af lederskab. Hans strategiske initiativer til at udvikle effektive undervisningsmaterialer og kommunikationsværktøjer i kampen mod krænkelsen af menneskerettigheder, overgreb i den psykiske sundheds navn og menneskehandel bragte hjælp til flere millioner. Han sikrede sig, at budskabet fra Stoffri Verden og læse- og skrivefærdighedskampagner gennem L. Ron Hubbards Applied Scholastics-programmer blev hørt, og at det tapre arbejde fra de Frivillige Hjælpere – der reagerede på katastrofeudfordringer ud igennem en problemfyldt planet fra jordskælv til orkaner, brande og oversvømmelser – blev anerkendt.

Idet kriser mangedoblede i 2017, da krig, hungersnød, massive fordrivelser af befolkningen og terrorisme stod op i flammer over hele verden – de moderne dages apokalyptiske ryttere – åbnede mr. Miscavige op for hans religions ressourcer og lederskab for at redde menneskeheden.

Midt i de voksende hændelser med sociale, politiske og fysiske forstyrrelser, der blev afspejlet gennem naturkatastrofer, klimaproblemer, krig, kriminalitet, social uretfærdighed, overgreb i den psykiske sundheds navn og narkotikaafhængighed, blev den bydende nødvendighed endnu engang gjort klar. Men der har været gode nyheder. I løbet af det sidste år, med den bestandige større ekspansion af Kirkens grundlag og oplysning om idealerne for menneskerettigheder til flere millioner mennesker og den fredelige civilisation de repræsenterer, er der blevet skabt nye muligheder for håb.

Det blev gjort yderst tydeligt i år med reaktionen fra Scientologys Frivillig Hjælper-programmet og dets frivillige, der strømmede ind i kølvandet på orkanerne Harvey, Irma og Maria, og ødelæggelserne de efterlod i deres kølevand ud igennem syd Texas, Florida, Puerto Rico og de caribiske øer. De frivillige i gule trøjer bragte mad, vand, genopbygningsmaterialer – og, vigtigst af alt, håb – til folk i regionerne.

I mange årtier har scientologer svaret på nødråbet, når katastrofer rammer, og når folk er plaget af stoffer, analfabetisme og kriminalitet, og når menneskerettigheder er blevet overtrådt. En af hovedmissionerne for scientologer er at bygge et blomstrende, frit og produktivt samfund. Den opgave er den altoverskyggende ”ret” til at redde planeten og menneskeheden. Som grundlæggeren L. Ron Hubbard sagde: ”Den største rettighed, der findes inden for menneskerettigheder, er retten til at hjælpe!”

David Miscaviges lederskab er udtrykt gennem en mangfoldighed af bestræbelser på at bygge Scientology. Men højdepunktet i hans arbejde er at sikre at gennem hans engagement og handlinger, at han udfordrer og inspirerer scientologer verden over til at udvide deres ansvar for deres medmennesker og således bringe ubetinget hjælp til denne verden.

Lederskab. Vision. Forpligtelse.

David Miscavige.