Menneskerettighedernes verdensturné 2017
MENNESKERETTIGHEDS-DELEGEREDEUnge aktivister, regeringsledere, ordensmagten, undervisere og frivillige deltager i den femte Asien og Stillehavsområdets Unge for Menneskerettigheder-topmøde i 2017 i Taiwan, del af en YHRI-verdensturné, der omfattede ophold i Indien, Israel, Irland, Mexico og Washington, D.C.

ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET

Menneskerettighedernes verdensturné

INDISK TOPMØDE
INDISK TOPMØDE Delegerede fra Indien, Bangladesh og Nepal arbejdede, ved en konference i New Delhi, for at fremme menneskerettigheder i en region, der er berygtet for menneskehandel og andre overgreb.

Siden 2004 har Unge for Menneskerettigheders internationale kontor (YHRI) nået mere end 10 millioner mennesker gennem organisationens årlige uddannelsesverdensturné i medborgercentre, skoler og universiteter i både store byer og fjerntliggende områder i mere end 80 lande.

Formålet er at inspirere og undervise børn og unge i menneskerettighederne, så de bliver livslange fortalere for tolerance og fred. Ved græsrodsbevægelses-arrangementer, der er beregnet til at forøge forståelsen af menneskerettighederne blandt unge samt skabe nye YHRI-afdelinger, bliver der ofte holdt foredrag af højtstående embedsmænd, herunder præsidenter, statsministre, undervisningsministre og embedsmænd fra FN, der diskuterer vigtigheden af undervisning i menneskerettigheder.

Turnéen i 2017 blev sat i gang i New Delhi og rejste derefter 72.000 km – gennem Israel, Irland, Mexico og Taiwan – før den til slut landede i Washington, D.C.

New Delhis del af turnéen markerede YHRI’s femte regionale topmøde i Sydasien, med næsten 200 deltagere, der omfattede studerende fra hele Indien såvel som nabolandene Bangladesh og Nepal. Blandt deltagerne var der regeringsledere, ordensmagten, undervisere og repræsentanter for ikke-statslige organisationer.

I løbet af det tre dage lange topmøde, hjalp YHRI-medlemmer hinanden og deltog i seminarer om emner, der var designet til at forbedre deres lokale aktiviteter. Personer og hold blev også rost for deres arbejde med at fremme menneskerettighederne.

I Israel satte YHRI-medlemmer gang i en græsrodsbevægelse, der var rettet mod at genetablere ikke-jødiske flygtninge, der havde flygtet fra borgerkrige i Afrika fra 2006 til 2012 og fandt dem selv uvelkommen i landet. Unge aktivister mødtes med en gruppe for sudanesisk asylsøgende og deres medarbejdere i et medborgercenter for eritreanske kvinder. YHRI er blevet inviteret til at mødes med højtstående palæstinensiske embedsmænd i den nære fremtid.

At hjælpe med at løse flygtningekrisen var også på turnéens dagsorden i Irland, hvor immigranter fra Mellemøsten har stået over for en betydelig modreaktion.

LATINAMERIKANSK FORUM
LATINAMERIKANSK FORUM Deltagere ved det tredje årlige regionale topmøde for Unge for Menneskerettigheder i Latinamerika i Mexico City. Nationale myndigheder, skoleledere, politiet og retslig ledere var del af konferencen, der varede tre dage.