CCHR

CCHR’s rekordår

Citizens Commission on Human Rights oplever store fremskridt inden for beskyttelsen af dem, der er blevet udsat for psykiatriske overgreb.

Citizens Commission on Human Rights ekspanderer, med 174 CCHR-afdelinger nu aktive i hele verden. Deres arbejde bliver ved med at udvide sig på flere fronter. Organisationens årvågenhed over for medicinalindustrien resulterede i 32 nye advarsler, der blev beordret for psykofarmaka i 2017. Siden dens etablering i 1969, har CCHR medvirket til vedtagelsen af 220 anti-psykiatriske love og annulleringen af 375 pro-psykiatriske lovforslag. I arenaen for disciplinær håndhævelse fra regeringen, stod psykiatere over for 33 mia. dollars i bøder, juridiske erstatninger og nedskårne bevillinger, der er forbundet til CCHR’s arbejde. Det var direkte ansvarligt for inddragelsen af licenser fra 140 individuelle psykiatere, 124 alene i Japan, og syv blev indespærret. Med hensyn til den offentlige bevidsthed, uddelte CCHR-medlemmer 21 mio. informations-brochurer. De 20 CCHR omrejsende udstillinger tiltrak 135.800 besøgende i 2017, mens de rejste på tværs af 31.000 km. Det samlede antal er nu over 640.000 km – eller 16 ture rundt om i verden.

Global årvågenhed

i 2017 hævede Citizens Commission on Human Rights indsatsen i dens fortsatte arbejde for at holde den psykiatriske industri til ansvar for dens ødelæggende misgerninger. CCHR opdagede at hele det mentale sundhedssystem var skyld i bedrageri og embedsmisbrug og viede sig på ny til kampene mod elektrochok terapi og den praksis med at ordinere psykofarmaka til børn.

Global årvågenhed
GLOBAL ÅRVÅGENHED CCHR har hjulpet med at øge den globale bevidsthed om farerne ved antidepressive midler, antipsykotiske midler og elektrochokbehandling.
Ingen psykiatriske stoffer
INGEN PSYKIATRISKE STOFFER Londonere gav deres underskrifter for at stoppe medicinering af skolebørn i England.

Siden den blev grundlagt i 1969, har denne vagthund arbejdet for at beskytte patienters og familiers rettigheder. CCHR har også forhindret psykiatere i at bedrage Medicaid og Medicare, hvor alene i 2014 (det sidste år, der foreligger statistikker for) var der mindst 148 millioner dollars i svindel.

Ved at tale om den subjektive og bedrageriske natur af psykiatriske diagnoser, eftersom der ikke er nogen objektiv blodprøve eller scanning til at påvise psykisk sygdom, og den lethed hvormed diagnoser kan ændres til at involvere flere penge fra assurandører, har CCHR givet arbejdere i sundhedsvæsnet insider-viden om bedrageri for at drage fordel af whistleblower-beskyttelseslove og lade sin stemme blive hørt.

Den mest eksplosive sag er den løbende, flerårige sag mod Universal Health Services, en mental sundheds hospitalsoperatør med en historie om farlige og bedrageriske forretnings- og medicinske metoder. Fra april 2016 til april 2017, blev der næsten indsendt 4.500 klager mod UHS, de fleste var sat i gang af CCHR. For at bedømme niveauet af bedrageri, der blev begået mod offentligheden, så tag i betragtning at bare en UHS-facilitet for adfærd i Texas, takket være CCHR’s flid, indvilligede i at betale den amerikanske regering 860,000 dollars i erstatning for at løfte anklager om overtrædelse af Loven om falske påstande.

Italiensk march
ITALIENSK MARCH Politiet forventede mindre end 1.000, men mere end 2.000 demonstrationsdeltagere oversvømmede gaderne i Firenze i Italien, klappede, råbte og sang en parodi af en populær sang, de udtrykte alle deres krav om at få ”psykiatere” ud af deres skoler og deres liv.

CCHR holder også nøje øje med lovgivningsinitiativer for at begrænse psykiatriske overgreb, uddeler undervisningsmaterialer på verdensplan og i 2017, forårsagede de direkte arrestation og/eller inddragelse af certifikater fra 140 psykiatere.

CCHR-udstilling besøger Japan
CCHR-UDSTILLING BESØGER JAPAN En march gennem gaderne i Tokyo (øverst) fører til en åbningsceremoni af udstillingen Psykiatri: Skade og død. Tusinder så CCHR’s Ven eller fjende-dvd.
”Admiralen”
”ADMIRALEN” En historisk bygning, nær det berømte Vinterpalads, midt i Sankt Petersborg i Rusland, er beliggenheden for CCHR’s omrejsende udstilling.
En historie om psykiatriens kriminalitet
EN HISTORIE OM PSYKIATRIENS KRIMINALITET I Cape Town bliver skolebørn uddannet i sandheden om skaderne fra apartheid påført af psykiatere.